home schrijven foto's info travaljes strip vroeger linken privacyverklaring contact
Brief Bestuur Weet u (nog) wat travaljes zijn? Een travalje was een hoefstal voor een smederij, waarin een hoefsmid een paard vastmaakte om deze van nieuwe hoefijzers te voorzien. Er waren ook travaljes die in de smederij zelf stonden. Dit is verleden tijd. Voor de tweede wereldoorlog maakten travaljes deel uit van het straatbeeld van de Zeeuwse dorpen en steden.Door de komst van tractoren werden de trekpaarden van de boeren overbodig, en de travaljes werden niet meer gebruikt.De hoefsmeden moesten naar ander werk uitzien. De travaljes werden een sta in de weg en de meeste zijn dan ook afgebroken. Gelukkig zijn er in Zeeland nog een dertigtal bewaard gebleven.Een aantal staat er echter niet bepaald florissant bij. Het gemeentebestuur van Borsele heeft een besluit genomen om de vier in de gemeente aanwezige travaljes een grondige opknapbeurt te geven.Dit is inmiddels gebeurd, en de opgeknapte travaljes in Heinkenszand, 's- Heer Abtskerke, Kwadendamme en Oudelande zijn een toeristische attractie van formaat geworden. Een driemanschap bestaande uit de heren J. Geensen (medewerker van het Goes- archief), J. van Haver (medewerker van het Noord-Bevelands archief) en de initiatiefnemer W.J.H. Noordermeer  (oud- Mulo docent) wil zich in zetten voor het behoud van dit Zeeuwse cultureel erfgoed. De bestaande travaljes zijn inmiddels geïndexeerd en uitgebreid gefotografeerd. En zijn te zien op onze website www.travalje.eu. Om effectiever te kunnen opereren  hebben we een stichting in het leven geroepen, onder de naam “Vrienden van de Travalje”.
Doelstelling De stichting Vrienden van de Travalje stelt zich ten doel de aanwezige travaljes in Zeeland voor ondergang te behoeden. Dit culturele erfgoed verdient in stand gehouden te worden. De stichting kan daarbij een belangrijke rol spelen door de travaljes van een informatiebordje te voorzien en bij de plaatselijke  V.V.V. erop aandringen, travaljes in  een toeristische routes op te nemen. Deze activiteiten vragen naast inzet ook geld. Als stichting kunnen subsidies aangevraagd worden. Tevens kan een stichting dienen als officieel aanspreekpunt voor overheid en bedrijfsleven. De steun van de overheid voor onderhoud van de travaljes is van essentieel belang. De gemeente Borsele en Noord-Beveland vervullen hierbij een voorbeeldfunctie. Voor de restauratie van de 4 nog aanwezige travaljes in de gemeente Borsele is € 15.000 euro uitgetrokken en deze staan er nu fantastisch bij. Tevens zouden de nog aanwezige travaljes als leerproject  kunnen dienen voor de scholen. Ook zijn het kleine monumentenvoor de op dezelfde plaats gevestigde smederijen die reeds zijn verdwenen en van het werk van de smid. De travaljes in het straatbeeld houden het verleden levend. Tevens kan de stichting naspeuring doen, welke smeden er hebben gewerkt en wanneer de travalje is geplaatst.