Mensen die geïnteresseerd zijn in de travaljes en het zouden betreuren dat de travaljes in verval raken omdat gemeenten niet langer het onderhoud ervan willen betalen, kunnen ons steunen door donateur te worden van de stichting. U bent al donateur voor 15 euro per jaar Stort dit bedrag ten name van : Stichting “Vrienden van de Travalje” (Kamperland) Rekeningnummer (IBAN) NL75 INGB 0005 6793 78 Onder vermelding donateur en uw adresgegevens Met vriendelijke groeten, N.Prins-Serier (voorzitter) Foto’s van alle travaljes die nu nog in Zeeland staan.  Met foto’s van vroeger en heden. Oprichting juli 2008 Heden Een teruggevonden travalje die 25 jaar opgeslagen had gelegen is door de Stichting gerestaureerd en teruggeplaatst. Ook hebben we bemiddeld bij het uitvoeren van een restauratie van een travalje. Diverse gemeenten zijn door ons aangeschreven om hen te wijzen op het belang van de travaljes die in hun gemeente aanwezig zijn en die verwaarloosd of op zijn minst wat onderhoud kunnen gebruiken. Inmiddels is de inventarisatie van de aanwezige travaljes in Zeeland bijna afgerond. Op de website van de Stichting staat een kaartje waarop de nog aanwezige travaljes in Zeeland zijn afgebeeld en foto`s van deze travaljes. Ook staan er op de site oude ansichtkaarten en afbeeldingen en stukjes uit oude kranten van travaljes uit vroeger tijden. Welkom Het boekje is te bestellen via travalje@zeelandnet.nl maak € 6,50 euro over [incl. € 2,50 portokosten] op rekeningnummer (IBAN) NL75 INGB 0005 6793 78 ten name van de “Stichting Vrienden van de Travalje”, a.u.b. vermeldt u naam en adres gegevens en het boekje word u zo spoedig mogelijk toegestuurd.